Är du villig att betala priset?
Är du villig att betala priset?

Anders Ericsson vid Stockholms Universitet har i sin forskning (Expert Performance and Deliberate Practice) sammanställt studier av experter inom en rad olika områden, så som musik, vetenskap, idrott m.m. för att se vad som gjort just dessa människor framgångsrika. Man har låtit genomföra olika ”icke specifika” experiment för att se om dessa experter besitter någon form av speciell talang som lämpar sig extra väl i den nisch där de är verksamma. Det visade sig att experter inom alla studerade områden inte var några ”övermänniskor” i den bemärkelsen, istället hade de EN sak gemensamt som urskiljde dem från de med lite mindre expertis- de hade tränat mer på det de blev bra på. Någonstans runt 10 000 timmar avsiktlig träning var den gemensamma nämnaren för de mest framgångsrika idrottsmännen, schackspelarna, musikerna, forskarna osv. 10 000 timmar innebär avsiktlig träning 2 timmar om dagen VARJE dag i lite knappt 14år. Väljer du att träna 3 timmar om dagen så tar det knappt 10 år att komma upp i den träningsvolymen… Som synes en h-vetes massa träning! Förhoppningsvis så börjar du inte från noll, utan ditt konto av träningstimmar har redan fyllts på under några års tid, men innan du bestämmer dig för att bli bäst i världen bör du ändå ställa dig frågan:

”Är jag beredd att offra 10 000 timmar av mitt liv för att uppnå detta?”